Dinamikler 2009 Programı

Açılış Konuşması : Ahmet TAŞPINAR

Keynote: Lance KURKE, Ph.D.

Dr. Lance B. Kurke, stratejik planlama, liderlik, gelişim, yönetici koçluğu alanlarında danışmanlık çalışmaları yürüten Kurke and Associates şirketi başkanıdır. Ayrıca Duquesne üniversitesi John F. Donahue Graduate School of Business Liderlik ve Değişim Yönetimi bölümü başkan ve
Carnegie Mellon üniversitesi H. John Heinz III School of Public Policy and Management okulunda misafir öğretim görevlisidir.

Liderlik teorisi, süreci, nitelikleri alanındaki yoğun çalışmaları ve eğitime olan yakın ilgisi sonucunda ilk kitabını yazdı.
The Wisdom of Alexander the Great: Enduring Leadership Lessons form the Man Who Created an Empire ( Büyük İskender’in Bilgeliği: Bir İmparatorluk Yaratan Adamdan Kalıcı Liderlik Dersleri).
Yayınları değişim, yenilikçilik, iletişim, etik, yönetici davranışı, Asya ilişkileri, karşılaştırmalı sağlık hizmetleri, askeri tarih, stratejik değişim ve toplam kalite yönetimi konularını kapsamaktadır.

Keynote: Çağlayan ARKAN, Microsoft Türkiye Genel müdürü 
1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Executive MBA yapan Arkan, 1984 yılında Tekofaks’ta profesyonel iş hayatına başladı. Burada Satış Temsilcisi olarak başladığı kariyerine Satış Müdürü olarak devam eden Çağlayan Arkan, 1987 – 1997 yılları arasında kurucu ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak Kopiteknik Şirketler Grubu’nda görev yaptı. Bu görevin ardından SBS’e (Siemens Business Services) katıldı. SBS’te sırasıyla İş Geliştirme Direktörü, Uluslararası İş Geliştirme Yönetmeni ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.

Motivasyon

Doç Dr. Uğur Zel

Dr. Uğur Zel liderlik, iş etiği, motivasyon, yönetici koçluğu, işe alım ve performans değerlendirme konularında danışmanlık yapmaktadır. “Kişilik ve Liderlik” kitabının yazarıdır.


Yapı Projelerinde Yeni Yaklaşımlar
Dr. Süha ÖZKAN, Zorlu Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Yarışması’nın yöneticisi, mimar, tarihçi, kuramcı, yönetici

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık ve Londra Mimarlar Birliği (AA) Okulu’nda tasarım kuramı okudu. Akademik çalışmaları sırasında mimarlık kuramı ve tarihi, tasarım, yöresel mimarlık, acil konutlar konularında araştırmalar yaptı ve birçok dilde iki yüzü aşkın yayın yaptı. ODTÜ de temel tasarım, mimarlık tasarımı, kentsel tasarım ve tasarım kuramı konularında dersler verdi tasarım işlikleri yönetti. Aynı Üniversite’de 1977-79 yılları arasında Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1979-1982 yılları arasında da ODTÜ Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Birçok önemli mimarlık yarışmalarında jürü üyesi olarak yer aldı, yarışmalar yönetti. Paris, Lozan, Zürih, York, Birmingham, Trondheim ve Harvard üniversitelerinde master, doktora ve akademik terfi düzeyinde jüri değerlendirmelerine katıldı.

Ömer GÜZEL, Yapı Merkezi İnş. AŞ” El Mek Nimir Köprü İnşaatı, Hartum / Sudan”

Yük. Müh. Ömer Güzel Yapı Merkezi İnş. A.Ş.’de Mühendislik ve Tasarım Grubu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sağlık Sektöründe Projeler ve Kalite
Dr. Hasan KUŞ, Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü

Ulusal Sağlık Akreditasyon Sistemi Yürütme Kurulu ve International Society for Quality in Healthcare üyesi olan Dr. Hasan Kuş, EFQM Health Sector Group’ta 2002’den bu yana ülkemizi “Strateji Grup Başkanı” olarak temsil etmekte. 2007 Ocak ayında Joint Commission International tarafından hekim tetkikçi olarak da atanan Dr. Hasan Kuş aynı zamanda Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği’nin (www.skid.org.tr) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte

Sedat ARTUKOĞLU, Acıbadem Proje Yönetim Genel Müdürü
Gerçekleştirdiği projede ekip ve finansal kaynakların optimum şekilde kullanılmasını sağlayan Artukoğlu, 1997 yılından buyana Acıbadem Sağlık Grubu’nda görev yapıyor. Artukoğlu 11 yıldır çalıştığı sağlık sektöründe fizibilite çalışması yapabilen sayılı uzmanlar arasında yer alıyor. Hastane alt yapısı, teknolojik yatırımların planlanması, projelendirilmesi ve hastane işletmeciliği konusunda deneyimli bir yönetici olan Sedat Artukoğlu, Intenational Hospital ve Alman Hastanesi’nde de önemli çalışmalara imza atmıştır. 

Askeri Kurumlar ve Tesis Yönetimi
J. Zachary BEDFORD

Mühendislik, yapı, tesis yönetimi endüstrilerinde 30 yıl liderlik ve yönetim deneyimine sahip, başarılı girişimci ve şirket yöneticisi. Özel sektörde, kamu kurumlarında ve askeri kurumlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Pentagon renovasyon projesini gerçekleştirmiştir.

Türkiye Savunma Sanayi projeleri, satınalma süreçleri, kamu- endüstri-üniversite işbirliği

Lütfi VAROĞLU , Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Daire Başkanı

Mustafa Egeli, Havelsan- Grup Md.

Kazanılmış Değer ve Risk Yönetimi

Lauren BONE, BONE Consulting, ABD

Lauren Bone, başlangıçta makine mühendisi olarak çalışma hayatına başladı, son 15 yıldır farklı proje ortamlarında ve kurumlarda Kazanılmış Değer Yönetiminin kullanılması ve olgunlaştırılması konusuna odaklandı. Deneyimleri Avusturalya, İsrail, İngiltere, İtalya ve ABD’de kamu ve özel kurum projelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları kapsamaktadır. Bağımsız danışman olarak çalışmakta olup PMI-College of Performance Global Danışma Kurulu kurucu üyelerindendir. UK Defense EV Management Interest Group ve UK APM EV-Specific Group üyesidir. Son çalışmaları Kazanılmış Değer uygulamasında uluslararası standartların geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yayınlanması üzerinedir.

Maliyet Tahminleme

Neil F.ALBERT, MCR Consulting, Başkan

Yaklaşık 20 yıldır MCR’da çalışmakta olan Neil F. Albert, Federal hükümet ve sanayi kuruluşlarına yönetim danışmanlığı sağlanması çalışmalarını yönetmekte ve aynı zamanda danışmanlık yapmaktadır. MCR’dan önce Textron Defense System, Computer Sciences Corporationigibi firmalarda maliyet mühendisliği, bütçe planlama ve yürütme konularında çalışmalar gerçekleştirmiş kamu ve sanayi kuruluşlarına fiyatlandırma konusunda destek sunmuştur . Finans/ekonomi alanında BBA Finans yönetimi alanında MBA dereceleri bulunmaktadır.International Siciety of Parametric Analysts ve Society of Logistics Engineers üyesidir. Albert, 2001 yılında Savunma sekreterliği tarafından Savunma İş Kuruluna atandı. Finans, program yönetimi, lojistik ve maliyet analizleri konusunda makaleleri bulunmaktadır.

Yerel Yönetim Projeleri
Ülgür GÖKHANÇanakkale Belediye Başkanı

“Kentsel Dönüşüm ve Kültürel Mirasın Korunması projeleri”

Ekolojik Yapı projeleri

Ayşe HASOL ERKİN- Mimar, MDS , Has Mimarlık,“Çevre Dostu Yapılarda Proje Yönetimi”

Ayşe Hasol Erktin HAS Mimarlık Ltd. çatısı altında geçirdiği yirmi yıllık dönemde, aralarında Anadolu Sağlık Merkezi ile Swissotel Grand Hotel Efes projelerinin de olduğu ve küresel uzmanlıklar içeren çeşitli konut, ofis, otel ve sağlık projelerini yönetmiştir.

Harvard University Graduate School of Design mezunu olan Ayşe Hasol Erktin, Boğaziçi Üniversitesi’nden işletme yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mimarlık lisansını almıştır.

Ayşe Hasol Erktin, Urban Land Institute (ULI) Türkiye İcra Kurulu üyesi olup,

2000-2001 döneminde İstanbul Proje Yönetim Derneği başkanı,

1997-2002 döneminde de Harvard Mezunlar Derneği başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Erktin’in yazı ve konferansları, yaratıcılığın yönetimi ve tasarımın değeri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

M.Tolga OZDEMIR, SIEMENS, Proje YöneticisiSRE

Yeşil Bina Tasarım Kriterleri, Yeşil Bina Sertifikasyonları, LEED Sertifkası, LEED Kredi ve Derecelendirme Sistemi, Türkiye Uygulamaları

1998 Adana-Ceyhan depremi ve 1999 Marmara depremleri sonrası proje mühendisi olarak çalışarak kamu ve özel sektöre ait çok sayıda mevcut binanın yapısal değerlendirme ve yapısal güçlendirme çalışmalarında yer alan ÖZDEMİR, şimdiye kadar Türkiye’nin onde gelen sanayi kuruluşları için inşa edilen yaklaşık 200.000 m2 kapalı alanlı çeşitli sayıda üretim tesislerinin inşaat projelerinde önce saha mühendisi sonra proje yöneticisi olarak görev almıştır. Tecrübe edindiği söz konusu inşaat projelerinde; tasarım yönetimi, inşaat yönetimi, proje yonetimi, prefabrik metal bina inşaatı (pre-engineered metal buildings), iş geliştirme ve pazar araştırması, fizibilite etüdü, master plan, değer mühendisliği, inşaat hukuku, Leed-yeşil bina sertifikasyonu konularında çalışmıştır.

Risk Management

Carolyn WILLIAMS, IRM,

Nicola CRAWFORD, IRMAvustralya’da Business Resilience Group ve İngiltere’de Business Resilience Europe Ltd.’nin müdürlüğünü yapmakta olan Nicola Crawford, 15 senenin üzerinde risk yönetimi üzerinde tecrübe sahiptir. Çeşitli kuruluşlara Proje Riskleri konusunda danışmanlık hizmetleri veren Nicola Crawford, Avustralya’nin en büyük dört bankasından birinde çeşitli uygunluk projelerinin SOX, BASEL II, AML, birleşik bir süreçte birleştirilmesi projesinin yöneticiliğini yapmaktadır.

İlköğretim ve Ortaöğretimde Proje Yönetimi

Ayla GUMRAH, Burak Bora Anadolu Lisesi, Kimya Öğretmeni, Kimya Eğitimi Doktora Öğrencisi, “Orta Öğretimde Proje Yönetim”,

Öykü ÜNALDI , Burak Bora Anadolu Lisesi  4.sınıf  öğrencisi, “Dünya barışını destekleyen www.yespeace.com projesi”

Özlem ÖZBEK, Burak Bora Anadolu Lisesi” 4.sınıf öğrencisi,

Mikrodalga Tekniği ile Kereviz Yapraklarının Kurutulması, Doku ve Renk Özelliklerinin İncelenmesi”Müjgan ÇETİNSİSTEM Yönetim Dan.Ltd Şti,

“Proje Yapabilsem” kitabı nasıl yazıldı?”

Endüstri Mühendisi olan Müjgan Çetin, Proje Danışmanı ve Eğitmen olarak çalışmaktadır..

Yer aldığı çalışmalar arasında Ar-ge projeleri, İnternetin özelleştirilmesi, Ulusal bilgi Merkezi (ULAKBİM) kurucusu, internet cafe kavramının oluşturulması, girişimci geliştirme projesi, büyük yatırım projeleri, yönetim sistemleri projeleri, verimlilik projeleri ve  bilgi sistemleri projeleri bulunmaktadır.

Mujgan ÇETİN,  İlköğretime yönelik  “Proje Yapabilsem” kitabının yazarıdır.

Portfolyo Yönetimi

Nacho ALBIOL, OdPe, Genel Müdür,

“Portfolyo Yönetimi”

Nacho Albiol OdPe´nin kurucusu ve genel müdürüdür. OdPe proje ve portfolyo yönetim çözümleri şirketi olup merkezi Madrid, İspanya´dadır ve Turkiye ve Brezilya´da ofisleri vardır.

Mr. Albiol, OdPe tarafından tasarlanan ve dünya capında yürütülen Microsot Proje Yönetimi Executive Programi´nin eş direktörüdür ve University of Valencia´da Teknoloji Merkezli Şirketler icin İnovasyon Master Programında ders vermektedir.

Mr. Albiol uluslararası ISO PC236 komitesinde olup yeni proje yönetimi standartları ISO 21500 geliştirilmesi konusunda calışmaktadır.

ERP Projelerinin Yönetimi

Banu ÖZGÜR , SAP Türkiye

SAP’nin proje yönetimi ile ilgili yaklaşımı, kullanılan Proje Yönetimi araçları, farklı proje uygulama yaklaşımları, 9 Yönetim alanına bakış, başarı hikayelerinden örnekler.

Burcu KESEN , Oracle Türkiye

Oracle ERP projeleri yönetiminde uygulanan yöntem ve süreçler.

www…….  “Sanal ortam projeleri”

PANEL

 • Serdar KUZUOĞLU, Radikal gazetesi, Sanal Alem yazarı (Panel Yöneticisi)
 • Burak Büyükdemir, e-tohum
 • Arda KUTSAL, webrazzi.com

Proje Yönetim Ofisleri ve Şirketlerde Yarattığı Katma Değer-Panel

Turkcell, İlker KURUÖZTurkcell IT – TELCO Direktörü

AkbankAlpaslan ÖZLü, Akbank IT, Genel Md. Yardımcısı

Arcelik, Dr.Cemil İNAN, Arçelik R&G Direktörü

Panel Yöneticisi: Celal Cündoğlu, Akbank, BT Proje Yönetim Bölümü Başkanı

PRINCE2 Proje Yönetimi Metodolojisi

Daniş ADEMOĞLU , Makro Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş

“PRINCE2 nedir?  PRINCE2 Tarihçesi, PRINCE2 ve PMBOK, PRINCE2 yapısı, PRINCE2 süreçleri”

ksal ATAMAN, Türk Telekom Program ve Proje Yönetimi Direktörlüğü, Grup Müdürü

“PMBOK ve PRINCE2 karşılaştırması”

Kurumsal Uygulama Örnekleri

Yekbun YAVUZ, Softtech

Deniz YAZICI, T.C. Merkez Bankası

ArGe -AB Çerçeve projeleri 

Ali TÜRKER, SEBİT
“ICLASS FP6 ArGe projesi, Çok Ortaklı Teknoloji ArGe Projeleri Yönetimi’

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimi alan  M. Ali Türker ArGe yöneticisi olarak, Türk Telekom bünyesindeki SEBIT firmasında AB 6. ArGe Çerçeve Programı tarafından fonlanan iClass entegre projesinin yönetimini yürütmektedir. 13 milyon avro bütçeli bu dev proje 2008 yılında başarıyla sona ermiştir. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 44 makalesi, PMP sertifikası ve 2 ABD patenti bulunan M.Ali Türker, BT Haber dergisinde 2003 yılından beri köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca 2004 yılından beri ODTÜ Enformatik Enstitüsünde, uyum sağlayan karmaşık sistemler konusunda ders vermektedir.

Kriz zamanında projeler nasıl yönetilir?

Dr. Burak ARZOVAEkonomik krizlerde projelerle yaklaşım”

Dr. Uğur YOZGAT,  Sosyal Projeler”

Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde hibe programları ve yönetimi

Luc ZWAENEPOEL, AB Fonlu İGEP Projesi Takım Lideri

Celal POLAT, ÇSGB AB Dairesi Başkanlığı, Başmüfettiş (SGK) – AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı

Himalayalarda ekip olmak

Burçak ÖZOĞLUODTÜ – Dağcılık ekibi

Televizyon yayıncılığında projeler

Nuri M. ÇOLAKOĞLU, DYH Yönetim Kurulu üyesi

Büyük Beş– Başarı için ekip çalışması

Dr. Faruk BUDAK, “Afrika Kafe” ve “ Asyanın 9 Kapısı” kitaplarının yazarı

Dr. Faruk BUDAK bu sunumunda, takım çalışması, takım ruhu ve takım dinamikleri konusunu doğada yaşayan hayvanlardaki etkileşim, ilişki kurma, iletişim ve uzmanlaşma becerilerinden yola çıkarak değişik hayvan gruplarından örneklerle, Afrika savanlarında çektiği görsel fotoğraflar eşliğinde irdelemekte ve öğrenilecek dersler çıkarmaktadır.

1907 Nostalji Yelken Kupası - Olimpiyat Projesi

İstanbul Yelken Kulübü

Mümtaz Ünal, Füsun Eriş

Atölyeler:

Not: Atölyeler İngilizce gerçekleştirilecektir. Yeterli katılım talebi ve kayıt gerçekleşmesi durumunda düzenlenecektir. Atölye kayıtları ayrı olarak organizasyon firmasından talep edilmelidir.

1) FROM STRATEGIC PLAN TO PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT, (09 April 2009, 13:30 - 17:30)

J. Zachary BEDFORD,

Ahmet TAŞPINAR

 • Introduction to strategic planning
 • How is a strategic plan put together
 • Benefits and use of strategic planning
 • The creation of project portfolios
 • Project portfolio planning, resourcing, prioritizing

2) Key Risk Indicators (KRI) Workshop (09 APRIL 2009 09:00-12:00
Nicola Crawford, IRM, Director Integrated Risk & Governance
Business Resilience Group

Carolyn Williams, IRM

 • Differences between KRIs and KPIs
 • Preparing for KRI development
 • Indicator Development
 • Project Risk Management
 • Indicator Quality Assessment
 • Indicator operationalisation and integration
 • KRI’s and risk assurance

3) Earned Value Management Workshop (12 April 2009, 09:00-12:00)

Lauren BONE,

BONE Consulting, ABD,

Nejat Murat ERKAN, MBA, PMP

· Principles of earned value implementation

· What is earned value management?

· Benefits of EVM

· Basic EVM terms

· Basic concepts of EVM planning

· Total baseline

· Basic concepts of measuring performance

· EVM guidelines for project execution

· Basic concepts of reporting progress

· Basic concepts of analysis

· Managing with EVM

· End of workshop

 

Sponsor Doyası

Kayıt Katılım

Çalıştaylar

Makale Çağırısı