Dinamikler 2010 Programı

KEYNOTE 
Selen KOCABAŞ 
İş Destek Genel Müdür Yardımcısı, TURKCELL

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümü mezunu olan Selen Kocabaş, Marmara Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları konusunda master yaptı. Kariyerine Koç Grubunda Yetiştirme Elemanı ve devamında Arçelik’te İnsan Kaynakları Uzmanı olarak adım attı. 1995 – 2000 yıllarında Marshall Boya’da İnsan Kaynakları Koordinasyon şefi olarak görev yaptı. Bu dönemde yerel bir şirketin global bir şirkete dönüşmesi yolunda tüm İK süreçleri oturtulmasında rol oynadı.Kocabaş, daha sonra DanoneSa’ya geçerek önce Organizasyonel Gelişim ve İnsan Kaynakları Müdürü, ardından da İnsan Kaynakları Direktörü olarak hem Su Şirketi, hemde Süt Şirketine hizmet vererek çalıştı. Burada kültürel değişim, organizasyonel ve yapısal yeniden yapılanma çalışmaları gerçekleştirilmesinde ve tüm İK uygulamalarının hayata geçirilmesinde aktif rol oynamıştır.DanoneSa bu dönemde, Danone’nin ilk international graduate programına Türkiye olarak katılmaya hak kazanmıştır. Kocabaş, kariyer hayatına Mayıs 2003′den bu yana Turkcell İletişim A.Ş.’de İş Destek Genel Müdür Yardımcısı olarak İnsan Kaynakları, İdari İşler ve Emlak, Satın alma, Kurumsal Bilgi Teknolojileri, İç İletişim ve Turkcell Akademi fonksiyonlarından sorumlu olarak devam etmektedir.

Selen Kocabaş ,ayrıca Peryön’de Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Üyesi olduğu diğer dernekler; Kurumsal Denetim Derneği ve Tüsiad’tır. Evli ve 12 yaşında oğlu bulunmaktadır.

KEYNOTE ‘ Şirketlerin Stratejik Yönetimi ve Şirketlerde Proje Portfolyo Yönetimi arasında Arayüzler’ 
Russell D.ARCHIBALD
PMI Kurucu 6.Uyesi

Missouri ve Teksas üniversitelerinden makine mühendisliğinde B.S. ve M.S. derecelerine sahip olan Archibald, 1982’den bu yana 16 ülkede ve 4 kıtada şirketlere ve kalkınma bankalarına proje yönetimi konusunda danışmanlık vermekte, dünyanın farklı yerlerinde proje yönetimi ilkelerini ve uygulamalarını öğretmeyi sürdürmektedir. 1982’den önce ise savunma, rafineri inşası ve işletimi, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinde mühendis ve yönetici olarak çalıştı. ProjeYönetimi üzerine yazdığı çok satan kitabı Rusça, İtalyanca, Çince ve Macarcaya çevrilmiştir.

KEYNOTE ‘Merger and Acquisition projects in cultural diversity/Kültürel farklılıkların bulunduğu koşullarda M&A projeleri’
Alessandro Maria DECIO
Koç Financial Services/Yapı ve Kredi Bankası Murahhas Üye&Genel Müdür Vekili

Commerciale L. Bocconi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra INSEAD ‘dan (Avrupa İş İdaresi Enstitüsü) yüksek lisans derecesi alan ve ardından Commerciale L. Bocconi Üniversitesi’nde altı ay araştırma asistanlığı yapan Decio, finans sektöründeki kariyerine IMI International şirketinde başladı. 1991 yılına kadar bu şirkette Başkan Yardımcısı olarak çalışan Decio, 1992 yılında Morgan Stanley International’da ve ardından 1994 yılına kadar McKinsey’de Uzman olarak çalıştı. 1994 yılı sonunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bünyesinde çalışmaya başlayan Decio, Haziran 2000’de UniCredit Grubu bünyesinde Yabancı Bankalar Stratejisi, Birleşme & Satın Almalar ve Planlama ve Kontrol Grubu Başkanı olarak göreve başladı. 2002 yılı Ekim ayında UniCredit Grubu bünyesinde yer alan Zagrebacka Bank’ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanan Decio, 2003-2005 döneminde yine grup şirketi olan Bulbank’ta Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, ardından ise UniCredit Grubu Entegrasyon Proje Yöneticisi olarak görev yaptı. 2006 yılı başında UniCredit Grubu Almanya Entegrasyon Proje Yöneticisi olarak görev yapan Decio, Temmuz 2006’dan Temmuz 2007’e kadar ise UniCredit Grubu Entegrasyon Ofisi Başkan Yardımcı olarak görev yaptı. 26 Nisan 2007 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanan ve bu görevini sürdüren Decio, 01.07.2007 tarihinde ise Banka bünyesinde Chief Operating Officer – COO (Uygulama Başkanı) olarak atandı.Ocak 2009 tarihinde Koç Finansal Hizmetler ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür vekili olarak atandı (Koç Finansal Hizmetler ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’deki Murahhas üyeliği halen devam etmektedir).

KEYNOTE:
Dr. Ersin ARIOĞLU 
Yapı Merkezi Grubu Onursal Başkanı

Arıoğlu 1940’da İstanbul’da doğdu. 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatını sürdürdü. Arıoğlu 1965 senesinde İstanbul’da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ni kurdu. 1969’dan Kasım 2002 yılına kadar bu şirketin Başkanlığını yaptı. Kasım 2002’de TBMM’ne millet-vekili olarak seçildi. Temmuz 2007’den itibaren Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de Kurucu ve Onursal Başkan’lık görevini yürütmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Arıoğlu, araştırma ve geliştirme, mühendislik, tasarım ve müşavirlik, genel inşaat müteahhitliği, eğitim, sanayi ve üretim alanlarında faal, 10’u ulusal ve ikisi uluslararası kuruluş olmak üzere, 12 şirketi yönetti. Ana kuruluş olan Yapı Merkezi İnşaat Şirketi Türkiye’de ve yurt dışında müşavir / tasarımcı veya inşaat müteahhidi olarak bugüne kadar sanayi tesisleri, toplu konutlar, üretim tesisleri ve fabrikalardan, ticari binalar, tüneller, köprüler, ulaşım sistemleri ve otoyollardan enerji tesisleri, su ikmal yapıları, tarihi binaların restorasyonu ile takviyesi ve çeşitli hizmetlere yönelik binalara kadar değişen takriben 30 milyon metre-kare inşaat gerçekleştirmiştir. Arıoğlu’nun uzmanlık sahaları inşaat mühendisliği, beton teknolojileri, inşaat metotları, ulaşım sistemleri ve yapıları, deprem mühendisliği, yapıların tamir ve güçlendirilmesinden oluşmaktadır. Yönetim uzmanlığı ise proje geliştirme, finansman, projelerde yatırım ve uygulama ve inşaat mühendisliğinde katma değer yaratımı sahalarındadır. Arıoğlu’nun muhtelif yerli ve uluslararası teknik dergilerde 80’den fazla makalesi yayınlanmış olup, bunların mühim bir kısmı, beton teknolojileri, deprem mühendisliği , ulaşım sistemleri ve inşaat metotları, kalite yönetimi, bilim merkezleri, eğitim ve bilgi işleme teknikleri üzerindedir. Yapısal dinamikler konulu bir kitabın da yazarıdır. Ayrıca iki sanayi kataloğunun ve birkaç sempozyumun redaktörlüğünü yapmıştır. Yurt içinde ve uluslararası planda (teknik ve iş alemine yönelik) muhtelif kongreler, sempozyumlar, paneller ve konferanslar düzenlemiş ve koordine etmiş; bu faaliyetlerden sorumlu komitelerde üye veya teknik veya idari başkan olarak görevler üstlenmiştir. Arıoğlu, çeşitli alanlardaki katkıları dolayısıyla nişanlar ve özel beratlarla takdir edilmiş ve Fahri Doktor Derecesi ile taltif olunmuştur. 1995-2002 döneminde İstanbul Bilim Merkezi Vakfının Başkanlığını yapmıştır. 1996’da Slovenya Cumhuriyetinin İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanmıştır. 1997’de Uluslararası Kriz Gurubunun Yönetim Kuruluna girmiştir. 1997’de Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, inşaat mühendisliğinde kalite geliştirilmesi ve Türkiye’de bilim merkezleri fikrinin teşvikinde gösterdiği liderlik dolayısıyla Fahri Doktor nişanı ile ödüllendirilmiştir. Kasım 2002’de Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul’u temsilen TBMM’ne milletvekili olarak seçilmiştir. Arıoğlu’na 2004’de Slovenya Cumhurbaşkanı tarafından, Slovenya – Türkiye arasında ekonomik işbirliğini gelişmesine değerli hizmetlerinin takdiri olarak, yabancılara verilen en itibarlı “Silver Honorary Order of the Republic of Slovenia” nişan verilmiştir. Arıoğlu’nun özgeçmişi Who is Who in the World 1981, 1983, 1997; Men of Achievemen, 1984 International Book of Honour 1985; Who is Who in Turkey 1987, 1992, 1998. isimli yayınlarda mevcuttur.

GELİŞEN EKONOMİLERDE YENİ ÇALIŞMA DÜNYASI, İNNOVASYON VE PROJE YÖNETİMİ
Mustafa ÇAĞAN,
Microsoft Türkiye, Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul doğumlu olan Mustafa Çağan, Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra üniversite eğitimini Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde devam ettirmiş ve 1987 yılında bu okuldan Endüstri Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversite sonrası Türkiye’ye dönen Çağan, iş hayatına Koç grubunda başlamış, önce Türk Elektrik Endüstrisi sonra Kofisa Dış Ticaret şirketlerinde çalışmıştır. 1992 yılında Türk Siemens Kablo şirketine Lojistik Müdürü olarak geçmiştir. Siemens’teki kariyerini Münih’te Siemens Management Consulting bölümünde devam ettirmiştir. 1998 yılında Türkiye’ye geri dönüp, Siemens AŞ’de Enerji Bölümü’nün Ticari Direktörlü’ğünü üstlenmiştir. 2001 yılında geçtiği Siemens Business Services AŞ’de önce Ticaret Direktörlüğü, sonrasında da Genel Müdür görevlerini yerine getirmiştir. 2006 yılında Siemens’ten ayrılıp, Microsoft’un Türkiye organizasyonunda Pazarlama ve Ürün Gruplarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını üstlenmiştir.

PROJE YÖNETİMİNDE FARK YARATMAK
A. Reha ARGAÇ,
Grup Proje ve Performans Yönetimi Bölüm Başkanı, TURKCELL

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümünden 1992 yılında mezun olan A.Reha Argaç, daha sonra Bilkent Üniversitesi ekonomi bölümünde master yapmıştır. İş hayatına 1992 yılında İş Bankası’nda sistem uzmanı olarak başlayan Reha Argaç, 1996-1999 yılları arasında Yapı Kredi Bankasında veritabanı - veri depolama uzmanı ve proje lideri olarak çalışmıştır. Bu dönemde PMI sertifikasını alan A.Reha Argaç yatırım bankacılığı, telefon bankacılığı, internet bankacılığı altyapılarının oluşturulmasında proje lideri ve sistem sorumlusu olarak aktif rol almıştır. Ardından Egebank’ta sistem ve veritabanı müdürü olarak bankanın dönüşüm projesinde görev alan A. Reha Argaç, 2000 yılında Turkcell İletişim A.Ş’de yönetim bilgi sistemleri sistem koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. 2001-2009 yılları arasında Kurumsal Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Halen Turkcell İletişim A.Ş. de Grup Proje ve Performans Yönetimi bölüm başkanı olarak Turkcell grup şirketleriyle koordinasyon, proje yönetim ofisi ve performans yönetiminden sorumlu olarak çalışmaktadır.

Evli, 5 yaşında bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.

TEKNOPARKLAR SANAYİ-ÜNİVERSİTE İLİŞKİLERİ
Dr. Emre AKSAN
Boğaziçi Üni. Öğretim Üyesi ve GOSB Teknopark Genel Müdürü

Robert Kolej’den B.S., Rochester ve California üniversitelerinden M.S. ve Rochester Üniversitesinden Ph.D dereceleri olan Aksan, halen Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyeligi ve GOSB Teknopark Genel Müdürlük görevlerini yürütmektedir.

TÜRKİYE’Yİ E-TİCARETE TAŞIMA PROJELERİ
Levent KARADAĞ
Türkiye Bilişim Derneği İst. Şb. Yön. Krl. Başkanı

Halen Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olup Eğitim ve Proje Yönetim Çalışma Gruplarını kurmuş, 50 civarında yazılım, hizmet ve sivil toplum projelerinde yöneticilik yapmıştır.

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP) VE ADALETE DAHA İYİ ERİŞİM PROJESİ PERSPEKTİFİNDE PROJE YÖNETİMİ
Ulvi KARAŞAHiN
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi

1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1998 yılında Ankara Adliyesinde hakim ve savcı adaylığı stajına başladı. 2001 tarihinde Mersin Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. Mersin’de 3 yıl çalıştıktan sonra 2 yıl Tunceli Mazgirt ilçesinde ve kısa bir süre Balıkesir Bigadiç ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2006 yılı Eylül ayından beri Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında Proje Yönetimi Şube Müdürlüğü ve İdari İşler Şube Müdürlüğü birimlerinden sorumlu Tetkik Hakimi olarak görev yapmaktadır. Bu görevi sırasında Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve Avrupa Birliğinin desteği ile yürütülen Adalete Daha İyi Erişim Projesini Başkanlık adına takip etti. Bu arada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulunda 1 yıl süreyle bilgisayar ve UYAP dersi verdi.

PROJE YÖNETİMİNİN GELECEĞİ… DÜZ BİR YOL DEĞİL!!
David L. PELLS
‘PM World Today’ ve www.pmforum.org Yönetici Editörü

30 yılı aşkın bir süredir, proje yönetimi alanında yürüttüğü çalışmalar ve bulunduğu pozisyonlarla profesyonel proje yönetimi alanında uluslar arası platformlarda tanınan bir vizyonerdir. Mühendislik, yapı, ulaşım, savunma ve yüksek teknoloji konularında sayısız proje tecrübesine sahiptir.

ÇEVİK (AGILE) PROJE YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ
Mehmet YİTMEN,
TBD İstanbul Şubesi

ACM’de İş Geliştirme Yöneticiliği görevini yürüten Yitmen, Türk yazılım sektörünün verimliliğini ve kalitesini arttırmak için çalışmalarda bulunan Çevik Yazılım Geliştirme Derneği’nin de kurucusu ve başkanıdır.

DEĞİŞİM PROGRAM YÖNETİMİ ÖRNEĞİ
Marianne De MUYNCK
PPG Industries Inc. EMEA IT ve NBM Denetleme Direktörü

Marianne de Muynck şu anda EMEA IT ve NBM Denetleme Direktörü olarak PPG Industries şirketinde çalışmaktadır. Kendisi Avrupa merkez ofisi olan İsviçre’de ki Rolle kendinde görev yapmaktadır. Şu anda, Avrupa’daki IT aktivitelerini yönettiği gibi, sistem konfigürasyonları ve sistem erişim haklarının kontrolü üzerinden Yeni İş Modelinin (NBM) denetimini yapmakta ve bunun danışmanlığını yürütmektedir. Herhangi bir şekilde kapsamın ve/veya konseptin değişimi söz konusu olduğunda, Marianne diğer birimlerle ve paydaşçılarla birlikte projenin koordinasyonunu üstlenmektedir. Marianne PPG’ye Temmuz 2005’de Business Breakthrough Redesign Proje Direktörü olarak katılmıştır. Bu görevde, Marianne PPG Yeni İş Modelini bütün Avrupa PPG Coatings iş yerlerinde başarıyla uygulamıştır ve mevcut lokal sistemleri yeni Oracle IT sistemine geçirmiştir. Oracle IT sistemi Sipariş Yönetimi, Tedarikçi Zinciri, Üretim, Teknik, Finans, Satın Alma modüllerini kapsamaktadır. PPG’ye başlamadan önce, Marianne Baxter Healthcare’de 12 yıl Finans ve Yeni Organizasyonun kurulması görevlerinde çalışmıştır. İç denetim görevlisi olarak kendisi Philip Morris’de de görev almıştır. Kariyerine Belçika’da ki EDS şirketinde sistem mühendisi olarak başlayan, Marianne’nin Finans üzerine Belçika’da ki Ghent Üniversitesi’nden Master derecesi bulunmaktadır.

INOVASYON PROJELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ DERSLER
Prof. Dr. Gündüz ULUSOY
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi

1976-1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, 1985-1993 yıllarında Bölüm Başkanı ve 1992-1993 yıllarında Rektör Yardımcısı olarak çalışmıştır. 1993-1997 yıllarında TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği ve 1995-1997 yıllarında Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığında bulunmuştur. 1998-2002 Yıllarında Kalite Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında TÜSİAD–Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Kurucu Direktörü olarak görev yapmıştır. Ulusal İnovasyon Girişimi Kurucu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesidir. Halen Yöneylem Araştırması Dergisi ve Journal of Operations and Logistics’in Yardımcı Editörüdür.İnovasyon ve imalat stratejileri, üretim ve proje yönetimi, makine ve proje çizelgeleme yoğunlaştığı araştırma alanlarıdır. Prof. Dr. Gündüz Ulusoy, 1999 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir.

Sözleşme Riski Yönetimi: Anlaşmazlığın Önlenmesinden Anlaşmazlığın Çözümüne
NICOLAS TSE, Gide Londra ve Paris Ofisleri

Londra Ofisi ortaklarından olup, İngiliz ve Paris barolarına kayıtlıdır. Nicholas’ın ana çalışma alanı, uluslararası davalar ve tahkimdir. Deneyimli bir avukat olarak, özellikle çokuluslu ticari davalar, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm prosedürleri konularında uzmanlık kazanmıştır. Nicholas aynı zamanda, uluslararası ticari anlaşmalar, müteahhitlik anlaşmaları ve gemi inşa anlaşmalarının hazırlanması ve müzakere edilmesi gibi konularda da danışmanlık hizmeti vermektedir. İngilizce ve Fransızca dillerini konuşmaktadır.

KATILIMCI VERİ BİRİKTİRME, KRİTİK KİTLEYE ULAŞMA VE ŞEFFAF PAYLAŞIM
Haluk DOĞANÇAY
Proje Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Haluk DOĞANÇAY, Galatasaray Lisesini ve İTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisansını ayni Üniversitede Bina Programlama dalında yaptı. Sonraki yıllarda İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsünde yöneticilik eğitimi, Urwick Management Center / Londra’da inşaat projeleri yönetimi eğitimi ve ICSC İşletme ve Pazarlama Okulunda pazarlama ve işletmecilik eğitimleri gördü.İnşaat projeleri yönetimi ve yatırım danışmanlığı alanında 30 yıla varan mesleki birikime sahip olan Haluk Doğançay, kariyerine 1976-1980 yılları arasında Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’nin çeşitli yatırım projelerinde Şantiye Mühendisi ve Şantiye Yöneticisi olarak başladı. Bu dönemde Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1980-1985 yılları arasında Libya’da bir uydu kent projesinde Proje Yöneticisi ve 1986-1989 yılları arasında Türkiye’nin turizm sektöründeki ilk büyük ölçekli projesi olan ve Galleria, Ataköy Marina ve Holiday Inn Otel Projelerini bünyesinde barındıran Ataköy Turizm Merkezi Projesinde Planlama Yöneticisi ve Proje Koordinatörü olarak çalıştı. Bu projenin tamamlanmasını takiben çalışma arkadaşları ile birlikte 1989 yılında Proje Yönetim A.Ş.’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Ardından, büyük ölçekli yatırım projelerine stratejik planlama, proje geliştirme, tasarım, mühendislik, inşaat proje yönetimi, proje finansmanı, bilgi teknolojisi desteği, yapı denetimi ve işletme danışmanlık hizmetleri veren kardeş kuruluşlar Yönetim Servis Hizmetleri A.Ş., Swanke Hayden Connell Proje A.Ş., Platform Bilgi Yönetimi A.Ş., Alaçatı Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin kuruluşlarını gerçekleştirdi.1998-2000 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesinde “Proje Yönetimi Y.Lisans Programında Bilgi Teknolojileri”, 2001-2005 yılları arasında ise Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “Gayrimenkul Geliştirme Y. Lisans Programında Stratejik Planlama” derslerini verdi. Halen çeşitli Üniversitelerde ve Sivil Toplum Örgütlerinde, misafir öğretim üyesi olarak konferanslar vermektedir. 2000-2004 yıllarında bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel internet üzerinde proje yönetim platformu hizmeti veren “ProjeOnline.com” ve “Phoenix-Yeni Binyılın Proje Yöneticisi” Eğitim Programını geliştirdi. 1989 yılından günümüze toplam yatırım değeri 7 milyar USD’yi aşan 200’ün üzerinde büyük ölçekli gayrimenkul projesinin planlama ve yürütme aşamalarında görev alan Haluk DOĞANÇAY halen Proje Yönetim A.Ş., Yönetim Servis Hizmetleri A.Ş. ve Platform Bilgi Yönetimi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürütmekte ve yurtiçi ve yurtdışında pek çok ülkede çeşitli kurum ve kuruluşlara stratejik planlama, gayrimenkul proje yönetimi, değerleme, finansman ve yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. 1992 yılında AMPD, 1996 yılında IPYD’nin kurucuları arasında yer alan Haluk Doğançay, 2000-2002 dönem Başkanlığını yaptığı TürkMMMB (Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği) Danışma Kurulu Üyeliği ve EFCA (Avrupa Müşavir Mühendisler Federasyonu) Proje Finansmanı Komitesi üyeliğini yapmaktadır.

YENİLİKÇİ PROJELER: Anayurt Güvenliği
Dr. Tacettin KÖPRÜLÜ
Havelsan Yenilikçi Programlar Grup Müdürü

1969 Ankara doğumlu Dr. Tacettin KÖPRÜLÜ, 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1991-1996 yılları arasında ABD’nde Syracuse Üniversite’sinin Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlayan KÖPRÜLÜ, aynı üniversitede Öğretim Görevlisi olarak ta görev yapmıştır. 1997 yılında Havelsan bünyesinde göreve başlamış ve farklı projeler ve pozisyonlarda çalıştıktan sonra hala Yenilikçi Programlar Group Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Havelsan’da görev aldığı süre içinde askeri kurumlar için siber savaş kabiliyetinin geliştirilmesi, askeri bilgi sistemlerinin güvenlik altyapısının tasarımı ve kurulması, Güvenlik Duvarı ve GUARD teknolojilerinin geliştirilmesi, sensör, iletişim ve komuta-kontrol bileşenlerinden oluşan Anayurt Güvenliği konsepti ve projelerinin tanımlanarak hayata geçirilmesi ve Enerji Yönetim Sistemleri projelerinde görev almıştır. TÜBİTAK-TİDEB tarafından en öncelikli AR-GE projesi olarak seçilen Türkiye’nin ilk milli Güvenlik Duvarı Geliştirme projesi ile TÜBİTAK UEAKE’nin güvenlik testlerinden başarıyla geçmiş ve tek yönlü transfer özelliği ile beş yıldır başarıyla kullanılan milli GUARD geliştirme projelerinin yöneticiliğini yapmıştır. TOBB ETÜ, Ankara ve Başkent Üniversitelerinde ve MSB’na bağlı SATEM’de yarı zamanlı dersler veren KÖPRÜLÜ’nün çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını vardır.

ACTION PLAN FOR THE FIRST (OR NEXT) 100 DAYS OF A PPM LEADER
Arzu GENÇOĞLU
Gartner Türkiye Genel Müdürü

Arzu Gençoğlu bilgi teknolojileri ve yönetişim alanında 22 yılı aşkın iş deneyimine sahiptir. Gartner’a 2000 yılında katılmıştır ve son 7 senedir Türkiye ofisinde Genel Müdür olarak görev almaktadır. Teknolojiyi rekabet avantajı yaratmak için kullanan firmalara ve teknoloji sağlayan tedarikçilere özellikle organizasyon, kurumsal performansı arttırmak, yönetişim, iş geliştirme ve strateji alanlarında destek vermektedir. Gartner’a katılmadan önce SAP, Oracle, Xerox, TES, TAI’de iş geliştirme, pazarlama, kanal yönetimi , iş ortakları programı yönetimi alanlarında çalışmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur.

ÇEVİK PROJELERDE ÖĞRENİLMİŞ DERSLER
Cihan DENİZ
ACM Yazılım Müdürü

ACM’de Yazılım Müdürü görevini yürüten Cihan Deniz, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur ve bir CSM (Certified Scrum Master)’dir. Kariyer hayatına E-Ticaret sektöründe başlayıp, .Net teknolojileri üzerinde çalışmıştır. Daha sonra GIS sektöründe Oracle 10g ve J2EE teknolojileri ile araç takip sistemleri ve coğrafi analiz uygulamaları konusunda uzmanlaşmıştır. Bu süreçte geliştirdiği yazılım altyapısını TDD yöntemi ile tasarlamıştır. ACM bünyesine katıldıktan sonra, .Net üzerinde geliştirilen bir kurumsal yazılım altyapısı ve Java üzerinde geliştirilen bir kurumsal servis altyapısı projelerinde görev almıştır. Halen ACM bünyesinde Yazılım Müdürü görevini yürüterek aktif bir şekilde projelere katılım sağlamakta ve ARGE çalışmalarını yönetmektedir.

RİSK YÖNETİMİ KÖTÜ HABERLERİN HİKAYESİ Mİ?
Neil ROGERS
Institute of Risk Management

ÖĞRENİLEN DERSLERİN BAŞARILI RİSK YÖNETİMİNE KATKISI
ARPAD OMUR
Proje ve Risk Yönetimi Danışmanı

Arpad Omur İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesinden mezun olmuştur.Türkiye’de Mobil Oil un çalıştırdığı ATAŞ rafinerisinde, PETKİM, Yarımca Petrokimya tesisleri ve TPAO, Aliağa Rafinerisi projelerinde görev aldıktan sonra 30 seneyi aşkın bir süre ile ABD, Avrupa, Japonya ve Çin’de, Fortune 500 sıralamasına giren üretim ve inşaat şirkatlerinde proje ve risk yöneticisi olarak görev almıştır. Stone & Webster ve Raytheon şirketlerinin ABD ve Hollanda, Washington International Grubunun Romanya, ve Royal Dutch Shell’in Japonya ve Çin Proje Ofislerinden büyük projeleri yönetmiştir.

Arpat Omur, PMI’ın 20+ senedir üyesidir; PMP sertifikasını 1991 ve PMI-RMP sertikasını 2008 senelerinde almıştır. Halen Profosyenel Risk Sertifika Komitesinin üyesidir ve PMI-RISK ve IYD-RISK Özel İlgi Gruplarında aktif olarak çalışmaktadır. Dinamikler 2006 kongresinde Keynote Speaker olarak Çin’de yapılan bir mega projeyi sunmuş, Dinamikler 2007 kongresinde ise ‘Referans Öngörüsü’ üzerine bir sunum yapmıştır.

ABD, Romanya ve Türkiye’de (WGR, ITÜ, BÜ) proje ve risk yönetimi üzerinde çeşitli eğitimler vermiştir. YTÜ’de bahar dönemlerinde yüksek lisans öğrencilerine risk yönetimi eğitimleri vermekte ve ABD’de PegasusTSI mühendislik şirketine risk yönetimi danışmanlığı vermektedir.

PROJEDEKİ İNSAN VE RUHSAL ÖZELLİKLERİ
İnsanın projesi mi? Projenin insanı mı?

Projeyi yönetmek mi? Projeyi paylaşmak mı?
Dr. Tahir ÖZAKKAŞ,
Psikoterapi Enstitüsü

Yüksek tahsiline Hacettepe Üniversitesi KGN Tıp Fakültesinde başladı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1986 yılında bitirdi. Aynı anda İ.Ü Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü, fakültenin ilk mezunları arasında 1983 yılında bitirdi. Bir süre Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans eğitimine devam etti. 1986-1988 yılları arasında zorunlu hekimlik hizmetini İncesu Sağlık Grup Başkanlığı ve İncesu Sağlık Merkezi Baştabibi olarak tamamladı. Zorunlu hizmet bitiminde devlet görevinden istifa ederek ayrıldı. 1986 yılında kurduğu özel kliniğinde, aralıksız olarak genel tıpta hipnoterapi uygulamalarını sürdürdü. 1987-1992 yılları arasında Kayseri Taksan A.Ş.’de işyeri hekimliği hizmetlerini yürüttü. 1991 yılında E.Ü. Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon A.B.D da araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1989-1993 yılları arasında E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı A.B.D. de doktorasını tamamladı. 1994-1996 yılları arasında Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi Psikiyatri A.B.D. de uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi Psikiyatri A.B.D. de uzmanlık sonrası kariyer çalışmasına devam etmektedir. Çalışma alanı anksiyete bozukluklarının tedavisinde hipnoterapi ve hipnoanaliz üzerinedir. 1998 yılında ilimler namzetliği bilim sınavlarını(Doçentliğe eşdeğer) verdi. 1996 yılında Macaristan Budapeşte’de, 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya’da, San Diego şehrinde hipnoterapi ve hipnoanaliz üzerine kısa eğitimler aldı. 1994 yılından bu yana yurt içinde ve yurtdışında birçok psikiyatri ve psikoterapi kongre, sempozyum ve konferanslarına dinleyici ve katılımcı olarak katıldı.

YANLIŞ EZBERLERİ BOZUN! NASIL BAKARSANIZ ÖYLE GÖRÜRSÜNÜZ !
ÜMİT ANIL,
TRİBÜN

Kadıköy Maarif Koleji eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiş ve aynı üniversitede Uluslararası Finans konusunda MBA yapmıştır. Profesyonel hayatına 1984’de Transtürk Kimya’da satış-pazarlama elamanı olarak başlamıştır. 1988 yılında PRINTEMPS BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş’da satış departmanında reyon şefi olarak görev almış ve daha sonra ithalat/ihracat departmanının yöneticisi olarak çalışmıştır. 1990 yılında METRO GROSMARKET ALIŞVERİŞ HİZ.TİC. SAN A.Ş dış ilişkiler bölümü müdürü olarak, 1994-1999 yılları arası Satınalma Koordinatörlüğü /Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1997–1999 yılları arası Yönetim Kurulu üyeliğini eş zamanlı olarak yürütmüştür. 2000 – 2002 yılları arasında Nexum Boğaziçi’nde Yönetim kurulu üyesi olarak perakende sektörü konusunda e-business danışmanlığı yapmıştır. 2002-2005 arası Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde ve FED Training bünyesinde eğitmenlik ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmiştir. 2005 yılı Kasım ayından itibaren eğitmenlik ve danışmanlık faaliyetlerine kendi şirketi olan Tribün Eğitim ve Danışmanlık Ltd Şti’de devam etmektedir. Ağırlıklı olarak, satış, müşteri yönetimi, satış süreçlerinin iyileştirilmesi, perakendecilik, müşteri merkezli düşünce ve hizmet, müzakere, yönetim becerileri, liderlik, stratejik düşünme, değişim ve farklılaşma konularında eğitim ve seminerler vermekte ve danışmanlık yapmaktadır. Anıl iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

İSTANBUL PROJE YÖNETİMİ DERNEĞİ: 11 YILLIK ÖĞRENİLMİŞ DERSLER 
Ahmet TAŞPINAR, İPYD

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ DERSLER; PROJE YÖNETİMİ AÇISINDAN İKİ HES’İN HİKAYESİ
Murat ERKİLET,
GAMA Güç Sistemleri A.Ş.

ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Yüksek lisans derecesini yine ayni bölümden 1989 yılında aldı. Lisans öğrenimi sonrasında başladığı ODTÜ Makine Mühendisliği bölümü Akışkanlar Mekaniği laboratuarındaki araştırma görevliliği çalışmaları sırasında deneysel aparatların tasarım, imalat ve geliştirmesinde bulundu, Kerkük Yumurtalık petrol boru hattı deneysel çalışmalarında yer aldı. Belçika’da von Karman Institute for Fluid Dynamics de Turbomakinalar konusunda Lisansüstü Diploma programını tamamladı. 1991 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığında çalışmaya başladı. SSM de 1998 yılına kadar sürdürdüğü çalışmaları sırasında Genel Maksat Helikopteri, Muharip Arama Kurtarma Helikopteri, Sahil Güvenlik Helikopteri, PO II programı F16 motor seçimi, FLA (A400M) projelerinde uzman, proje koordinatörü olarak çalıştı. SSM Takdirnamesi aldığı bu çalışmaları sırasında yer aldığı programlarda yerel Sanayii katılımının nitelik ve nicelik yönünden artırılmasına yönelik çalışmalar yaptı. Amerika ve Fransa’da helikopter üretim tesislerinde SSM temsilcisi olarak proje kontrol ofisi yöneticiliği görevlerinde bulundu. 1993-1994 yıllarında Tusas Motor Sanayii Aş(TEI)’nin vizyon belirleme çalışmalarında SSM temsilcisi olarak yer aldi. 1997 yılında yurtiçi ve yurtdışı enerji tesisleri için endüstriyel buhar ve atıkısı kazanları tasarlayıp üreten Babcock Wilcox Gama şirketinde yurtiçi ve yurtdışı endüstriyel buhar ve atıkısı kazanları projelerinin yönetiminde bulundu. 1999-2007 yılları arasında Proje Müdürü olarak görev yaptığı Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj AŞ’de Azerbaycan ve Rusya’daki Enerji santralleri ve doğal gaz proses tesisleri inşaat ve montaj projelerinde yöneticilik yaptı. 2007-2008 yıllarında Genel Md yardımcısı olarak çalıştığı Gama Yenilenebilir Enerji İnşaat AS şirketinde, Türkiye’de farklı bölgelerde eşzamanlı olarak inşa edilerek devreye alınan iki nehir tipi HES projesinin yönetiminde bulundu. Halen Gama Holding şirketlerinden Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt AS bünyesinde çalışan, Murat Erkilet’in Üniversite ve Savunma Sanayii’ndeki projelerindeki çalışmalarını konu alan makale ve sunumları bulunmaktadır.

İYİ AB FONLU PROJE UYGULAMASINA ÖRNEK: Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunu Destekleme Projesi
Levent ERKAN,
DELEEUW Intl. Batı Balkanlar, Türkiye, Kafkasya bölge Direktörü.

Levent Erkan 1970 yılında doğdu ve OTDU Üniversitesinden Kimya Mühendisliğin’den mezun oldu. Daha sonra, Amerika’daki ‘Southern Illionois Üniversitesinde’ Ekonomi Masterı yaptı. Bundan sonra 1997’den itibaren DeLeeuw Assocaites’da çalışmaya başladı. Proje Direktörü olarak 10’dan fazla projede yer aldıktan sonra 2000 yılında New York Bölgesi’nin Yönetici Direktörü oldu ve Wall Street’de DeLeeuw Associates LLC için çalışmaya başladı. 2003 yılında Türkiye’ye geri döndü ve DeLeeuw International ofisini kurdu. DeLeeuw en hızlı büyüyen Danışmanlık firmalarından biri oldu ve Avrupa’daki Danışmanlık firmalarının dikkatini çekmeye başladı. WYG İngiltere, DeLeeuw Internationl’ı 2007’de bünyesine kattı. Kendisine WYG bünyesine düzenlemiş olan, 40 farklı ülkeden toplam 2500 çalışanın katıldığı oylamada “Liderlikte Mükemmeliyet” ödülüne layık görüldü. Ekonometri Dergisi tarafından 2009 yılında en iyi Proje Yöneticisi Danışmanı ödülünü aldı. Levent Erkan Profesyonel Proje Direktörlüğü Sertifikasına sahiptir(PMP®). Levent Erkan iş hayatına DeLeeuw International’de Genel Müdür olarak ve WYG’nin ise; Balkanlar, Türkiye ve Kafkaslar için Bölgesel Direktörü ve WYG ExCom üyesi olarak devam etmektedir.

BİRLEŞİK DEVLETLERDE KAZANILMIŞ DEĞER YÖNETİMİNİN GELİŞMESİ-ÖĞRENİLMİŞ DERSLER
Neil F. ALBERT
President and CEO of MCR, LLC

FÜZELERDEN TIBBA….YÖNETMEK İÇİN EVM KULLANIMI 
Catherine AHYE
Vice-President, Finance, PMI-CPM.

AIRBUS A380 PROJESI
Murat Özbilen,
BMC

BMC’nin ortaklarından olan Murat Özbilen, Istanbul’da ikamet etmekte olup, şirketin Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (SEMEA) direktörüdür. Yaklaşık 20 yıldan fazla proje yönetimi tecrübesi olan Özbilen, Andersen Consulting, Arthur Andersen, ARGE Danışmanlık ve IBM Consulting Group’da danışmanlık ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Özbilen özellikle değişim ve stratejik yönetim projelerinde yoğun tecrübe kazanmıştır. 1996 yılından bu yana BMC bünyesinde bulunan Özbilen, pazarlama, yeni ürün geliştirme ve lansman, denetim, IT/IS alanlarında 30’dan fazla ülkede, ABB, ABN AMRO, AIG, Amgen, Bechtel, Coca Cola Company, Coca Cola İçecek, Coca Cola HBC, Carlsberg , Vodafone, Telenor, Glaxo Welcome, JTI, Philip Morris, Reuters, MobiNil, Nestle, SONY, UN World Food Programme, Malta Central Bank, Turkcell, Yahoo, Pliva, Banca Intesa, gibi bir çok büyük ölçekli firmaya proje yönetimi alanında eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti sunmuştur. Özbilen IT/IS Projelerinde Proje Yönetimi konusunda genel katılıma açık eğitimlerde de eğitmen olarak görev almaktadır. Bu tip eğitimlere Amazon.com, Andersen Consulting, Bristol-Myers Squibb, HP-Compaq, Euro Control, Exxon, Falconbridge, Intrasoft, Levis, Manpower, Microsoft, Mobil, Nestle, Philip Morris, RJ Reynolds, Shell ve Tetra Pak gibi firmalardan yüzlerce yönetici katılmıştır. Özbilen Rotterdam Universitesi (Hollanda) ile SRBII’ın (Belçika) fakülte üyesidir. Lisansını Polytechnic University, NY’da Endüstri Mühendisi olarak tamamlayan Özbilen yine aynı okulda Sanayi Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış eğitimine ABD, Hollanda ve İngilitere’de operayonel denetim, IT/IS, Supply Chain Yönetimi alanlarında devam etmiştir. Murat Özbilen Project Management Institute (PMI®) ve IPYD üyesi olup Institute of Industrial Engineer’dan Mitchell Fein - Outstanding Leadership and Profession ödülü ile Sigma Xi, Onursal Araştırma Topluluğundan Junior Researcher ödülleri sahibidir.

TEKNOPARKLAR VE Teknoloji Transfer Ofisleri, ÖĞRENİLEN DERSLER - TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR
Prof. Dr. Attila DİKBAŞ
TechnoBee Genel Müdürü, İTÜ öğretim üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olan Dikbaş, 1987 yılından itibaren İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. 1995-1997 yıllarında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı olarak çalışmış ve aynı üniversitede“Construction Management Research and Practice Center” isimli bir merkez kurmuştur. Merkez teorik çalışmaların yanısıra Üniversite yatırımları için MIS uygulamaları içeren pratik çalışmaları da yürütmüştür. 1996 yılında USA MIT’de“Project and Innovation Management” konusunda incelemeler yapan Dikbaş, 1997 yılında yurda dönerek İTÜ Rektör Danışmanı olmuş ve 2004 yılına kadar İTÜ yatırım projelerini yönetmek üzere görevlendirilmiştir. Bağış kampanyası ile yürütülen tüm projeleri “proje yönetim” anlayışı ile yürütmek için 1998 yılında İTÜ Proje Yönetim Merkezi’ni kurmuştur. Merkez, bağış ve yatırım projelerini ve sözleşmelerini yönetmenin yanısıra enformasyon teknolojileri tabanlı inşaat yönetimi konusunda AR-GE ve eğitim çalışmalarını da yürütmüştür. İnşaat Sektörü ile ilgili bir çok Avrupa Birliği projesinin içinde olan merkez aynı zamanda lider inşaat firmalarının yöneticilerinin oluşturduğu Merkez Danışma Kurulu’nun önerileri ile 2000 yılında bir çok Avrupa ve Amerika Üniversitesi ile işbirliği olan “IT based Construction Management” Y. Lisans programını yapılandırmış ve bu programda inşaat projeleri yönetimi ve sözleşme yönetimi konularında dersler vermektedir. 1998-2001 yılları arasında İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdür yardımcısı olarak da görev yapan Dikbaş, 1998-2005 yılları arasında İTÜ Arı Teknokenti projesinde yoğun olarak çalışmıştır. Dikbaş, ARI Teknokent-İTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarında, Dünya Bankası’na sunulan fizibilite raporlarında, Dünya Bankası kredilendirme çalışmalarında ve teknokent binalarının yapılmasında proje ve sözleşme yürütücüsü olmuştur. Dikbaş bu projeler paralelinde; Inovasyon, Girişimcilik, Inkubasyon ve Teknoloji Transferi konularında da çalışmalar yapmıştır. 2005 yılından itibaren The University of Reading’ de misafir öğretim üyesi olan Dikbaş, uluslararası bir çok projeyi yürütmektedir. (6. Çerçeve AB projesi I3CON, 7. Çerçeve AB projesi CILECCTA, gibi) Halen İTÜ Proje Yönetim Merkezi Müdürü, ARI2 Proje Müdürü, ve“IT based Construction Management” Y. Lisans programının koordinatörü olan Dikbaş, “Teknoloji Transferi-İnovasyon ve Girişimcilik” konularında İTÜ Teknokentinde faaliyet gösteren TechnoBee firmasının da kurucusudur. T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından ihale edilen “Türkiye Bilişim Vadisi Yer Seçimi ve Fizibilite” projesini yürüten Dikbaş, evli ve 2 kız babasıdır. Dikbaş, EAPPM’in (European Association on Product and Process Modeliing) yönetim kurulu başkan yardımcısı, CIB 78, PMI, FEMA üyesi ve “IT in Construction” dergisinin yayın kurulundadır.
KARMAŞIK PROJELERİN YÖNETİMİ VE BAŞARILI UYGULAMALAR 
Enis AMASYALI,
SIEMENS, 
Industry Solutions, Grup Müdürü

YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONU
Duygu ERTEN,
TURKECO Danışmanlık

MARMARAY PROJESİ: Arkeoloji Dersleri
HÜSEYİN BELKAYA,
Avrasya Consulting, Porje Müdür Vekili

1979 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. 5 yıl boyunca Suudi Arabistan, Irak ve Komor Adalarında çalıştı. Son görevleri şöyledir: Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi inşaatında Mühendislik ve Müşavirlik Konsorsiyumunda Proje Müdür Vekili, TOKİ tarafından yaptırılan Halkalı 3. Etap 4012 adet Toplu Konut İnşaatı Mühendislik ve Müşavirlik Şirketinde Proje Müdürü, 2002 yılından bugüne kadar Marmaray Projesi Mühendislik ve Müşavirlik Konsorsiyumunda Proje Müdür Vekili olarak çalışmaktadır.
IRAK’TA ANAHTAR TESLİMİ PROJELERDE ÖĞRENİLMİŞ DERSLER
Sedef KARAGÖZ,
Siemens Energy Sector, PYO
 Direktörü

MICROSOFT PROJECT SERVER 2010 İLE KURUMSAL PROJE VE PORTFÖY YÖNETİMİ
Şener Kara
Rota Bilgi Teknolojileri

1993 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliğinden mezun olmuştur. Sırasıyla NATO karargahı, Data Sistem firmalarında IT ile ilgili teknik uzmanlık ve yöneticilik gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2004 yılından beri kurucu ortağı olduğu Rota Bilgi Teknolojileri’nde danışman/yönetici olarak görev yapmaktadır. IT projelerinin yönetiminde uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptir. 2000 yılından beri Microsoft Project Server ve Project Professional ürünleriyle kurumsal proje yönetimi sistemlerinin kuruluşunu gerçekleştirmekte ve eğitimlerini vermektedir.

PMP, Microsoft Server ve Project Professional uzmanlık sertifikalarına da sahip olan Şener Kara, kurumlara PMI metodolojisi standartları ışığında Microsoft Kurumsal Proje Yönetimi danışmanlığı vermektedir. Hizmet verdiği kurumlar arasında Vakıfbank, Finansbank, Tekstilbank, Kordsa, Enerjisa, GeoVision Grup, Arçelik sayılabilir.

 

Sponsor Doyası

Kayıt Katılım

Çalıştaylar

Makale Çağırısı