İstanbul Proje Yönetim Derneği>

İPYD

 

İstanbul Proje Yönetim Derneği 
Ülkemizde 1980 yılından bu yana, farklı üretim alanlarında, proje, kuruluş ve sektör düzeylerinde farklı nitelik ve tanımlarda ortaya çıkan ‘Proje Yönetimi’ yaklaşımları günümüzde dünyadaki gelişmelere paralel olarak genel kabul görmüş mesleki bir kimliğe kavuşma sürecini yaşarken, konu ile ilgili bilgi birikimine sahip olma ve terminoloji oluşturma çalışmaları da önem kazanmıştır.

İstanbul Proje Yönetim Derneği (www.ipyd.org), bu süreçte yer alan 27 kişilik kurucularının çabalarıyla 18 Mart 1997 tarihinde yasal kuruluşunu tamamlamıştır. Derneğin şu an İnşaat ve Taahhüt, Telekom, Bilişim, Finans başta olmak üzere çeşitli sektörlerden 480'den fazla üyesi bulunmaktadır.


Misyonumuz 
Ülkemizdeki işgücü ve kısıtlı kaynakların verimli kullanılması için, proje yönetiminin etkin olarak  uygulanmasına katkıda bulunmak

Vizyonumuz 
Türkiye ve Avrasya koridorunda, proje yönetiminin çağdaş ilke, yöntem ve araçlarının kullanımını yaygınlaştıran,   proje yönetimi alanında  referans noktası ve paylaşım platformu olmayı hedefleyen lider Sivil Toplum Kuruluşu olmak

Amacımız 
Proje yöneticiliğinin tüm disiplinlerde bir meslek olarak kabul görmesini sağlamak, proje yönetiminin teori ve uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, proje yönetiminde profesyonelliği ve kaliteyi teşvik etmek, etik kuralların, mesleki standartların ve akreditasyon koşullarının geliştirilmesini ve korunmasını sağlamaktır.

Derneğimizin tarihçesi, projeleri çalışmaları, etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye www.ipyd.org adresinden ulaşılabilir.