İstanbul Proje Yönetim Derneği>

Program

 
PROJE YÖNETİMİNDE FARKLI ÇÖZÜMLER
Metodoloji, Organizasyon, Süreç, Uygulama, Sertifikasyon ...
 

SEKTÖREL ÖRNEKLER
KİŞİSEL ve KAVRAMSAL YETKİNLİKLER
TEKNİK YETKİNLİKLER
İnşaat Proje Yönetiminde Yeni Trendler Entegrasyon Yönetimi
Telekomünikasyon Proje, Program ve Portföy  Yönetimi Kapsam Yönetimi
Bilgi Teknolojileri / Bilgi Sistemleri Teknikler ve Araçlar İnsan Kaynakları Yönetimi
Finans Sertifikasyon Zaman Yönetimi
Otomotiv Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi İletişim Yönetimi
Enerji Proje Yönetimi Ofisleri Maliyet ve Finansman Yönetimi
AR-GE Yalın Proje Yönetimi Risk ve Fırsat Yönetimi
Tasarım Çevik Proje Yönetimi Kalite Yönetimi
Yeni Ürün Geliştirme Değişim Yönetimi Tedarik ve Sözleşme Yönetimi
Sosyal Sorumluluk İnovasyon  
Savunma Liderlik  
Ulaştırma Yaratıcılık  
Üretim Müzakere  
Medya / İletişim Etik / Profesyonel Sorumluluk  
Sağlık / İlaç Finans  
Çevre / Sürdürülebilirlik Hukuk  
Yeşil Bina Personel Yönetimi  
Kamu Karar Verme  
Hizmet Bağlılık ve Motivasyon  
  Çatışma ve Krizler